Regularny pakiet

Zapewnia możliwość pojawiania się na liście trenerów według obszaru !


10 zł miesięcznie

 Funkcje planu podstawowego :

 

- Wyświetlanie profilu na liście !VIP pakiet

Pozwala uzyskać status VIP i być na wyższej pozycji na liście trenerów według obszaru !


30 zł miesięcznie

Funkcje planu VIP :


- Wyświetlanie profilu na pierwszej stronie listy !


- Wyróżnienie kolorem złotym w wynikach wyszukiwania !


- Pozycjonowanie profilu raz w miesiącu przy użyciu google Ads !!

Zapraszamy do rejestracji !! 


Opłata miesięczna

Warunki subskrypcji.

Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności. 

Subskrypcja będzie co miesiąc automatycznie odnawiana, dopóki Klient jej nie anuluje. 

Klient upoważnia trenerki.pl do zapisania metod płatności i comiesięcznego automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Klient nie anuluje subskrypcji. 

Trenerki.pl będzie automatycznie pobierać te opłaty od Klienta według obowiązującej w danym momencie ceny za plan powiększonej o należne podatki (na przykład podatek VAT lub GST,

 jeśli podana cena jest ceną netto). Opłata będzie pobierana co miesiąc, z chwilą odnowienia subskrypcji, dopóki Klient nie anuluje planu. 


Jeśli nie uda się pobrać opłaty z użyciem podstawowej metody płatności, 

Klient upoważnia trenerki.pl do użycia dowolnej innej metody płatności zdefiniowanej na koncie Klienta. 

Jeśli Klient nie podał dodatkowych metod płatności i nie uiści opłaty, lub jeśli nie uda się użyć żadnej z metod płatności zdefiniowanych na koncie, 

trenerki.pl ma prawo zawiesić subskrypcję Klienta. Dane rozliczeniowe można edytować w dowolnym momencie na stronie Konto fondy.eu .