Regularny pakiet

Zapewnia możliwość pojawiania się na liście trenerów według obszaru !


10 zł rocznie

 Funkcje planu podstawowego :

 

- Wyświetlanie profilu na liście !VIP pakiet

Pozwala uzyskać status VIP i być na wyższej pozycji na liście trenerów według obszaru !


30 zł rocznie 

Funkcje planu VIP :


- Wyświetlanie profilu na pierwszej stronie listy !

- Wyróżnienie kolorem złotym w wynikach wyszukiwania !

- Udostępnianie zdjęć na naszym koncie Instagram.com *

- Pozycjonowanie profilu raz w miesiącu przy użyciu google Ads !!

Zapraszamy do rejestracji !! 


* prosimy przesyłać zdjęcia które mają być udostępnianie na naszym koncie Instagram pod wskazany adres e-mail: trenerki.pl@gmail.com. 


Opłata roczna 

Warunki subskrypcji.

Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności. 

Subskrypcja będzie co roku automatycznie odnawiana, dopóki Klient jej nie anuluje. 

Klient upoważnia trenerki.pl do zapisania metod płatności i corocznego automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Klient nie anuluje subskrypcji. 

Trenerki.pl będzie automatycznie pobierać te opłaty od Klienta według obowiązującej w danym momencie ceny za plan powiększonej o należne podatki (na przykład podatek VAT lub GST,

 jeśli podana cena jest ceną netto). Opłata będzie pobierana co rok, z chwilą odnowienia subskrypcji, dopóki Klient nie anuluje planu. 


Jeśli nie uda się pobrać opłaty z użyciem podstawowej metody płatności, 

Klient upoważnia trenerki.pl do użycia dowolnej innej metody płatności zdefiniowanej na koncie Klienta. 

Jeśli Klient nie podał dodatkowych metod płatności i nie uiści opłaty, lub jeśli nie uda się użyć żadnej z metod płatności zdefiniowanych na koncie, 

trenerki.pl ma prawo zawiesić subskrypcję Klienta. Dane rozliczeniowe można edytować w dowolnym momencie na stronie Konto fondy.eu .