Rejestracja

Podanie danych osobowych powyższym w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do założenia konta w serwisie internetowym trenerki.pl (dalej: Konto) i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - prowadzenia Konta oraz dostarczania związanych z nim funkcjonalności, a także dla realizowania jednej lub większej liczby usług, na których świadczenie wyrazisz zgodę.